Route

Kunstroute Warande Helmond

14

20

11

31

23

7

7

2

1

De cijfers in de kaart zijn de huisnummers van de gasthuizen van de Kunstroute Warande

14

20

11

31

23

7


2

7

1

Stichting Kunstroute Warande


Rabobank NL 02 RABO 0330 9903 06

Bunqbank NL13 BUNQ 2025 6279 39

Kamer van Koophandel  71997601

secretariaat : Oranjelaan 17

5707 BJ  Helmond

Mail